PLO strateegia: flopieelne mänguplaan. Osa 2
  • Imre Leibold
  • 18.02.2016

PLO strateegia: flopieelne mänguplaan. Osa 2


CO
Märksõnad: BU 3-bet, SB 3-bet, BB fold
Mänguplaan: Kõige tähtsam vastane on BU, sest tema omab ainsana minu üle positsiooni. Esimese asjana vaatan, kui suur on BU kolmpanustamise protsent CO tõste vastu. Kui jääb aega üle, siis vaatan ka SB kolmpanustamise ja BB röövi peale foldimise (fold vs steal) protsenti. Kui mängijad on passiivsed, ründavad vähe ja foldivad palju, siis avan palju käsi panusega 2,5x. Selle tulemusena röövin palju blinde ja kaotan vähem, kui vastastel juhtub olema tugev käsi.
Kui mängijad (eriti BU) on agressiivsed ja BB foldib vähe, siis tõmban avamisrange koomale, aga kuna range on tugevam, siis tõstan panuse 3,5x peale. Selle tulemusena mängin suuremaid potte tugevama kätevalimiga. 
Idee 1: Ilmselt oleks mõistlik pöörata tähelepanu ka BU cold-callimise protsendile, sest kui see on kõrge, siis on marginaalsete käte mängimine ilma positsioonita samuti kahjumlik.  
Idee 2: Võib-olla peaks panuse suurused olema 2,25x ja 3x? CO poti suurune tõste on paljude silmis (mina kaasa arvatud) väga tugev ning see võib panna vastased passiivsemalt mängima. Aga kuna minu range on tugev, siis ma seda ei taha. 
Idee 3: Võib-olla peaks iga positsiooni jaoks olema ainult üks panuse suurus? Loomulikult ei ole see optimaalne, aga samas hoiab kokku vaimset energiat ja võimaldab kiiremini mängida rohkem käsi? 

BU
Märksõnad: SB 3-bet, BU fold
Mänguplaan: Kõige tähtsam on jälgida SB vs BU kolmpanustamise protsenti, sellele järgneb BB röövi vastu foldimine ja BB vs BU kolmpanustamine. Passiivsete vastastega avan väga palju käsi panusega 2,25x. Agressiivsetega foldin marginaalsemad käed ja tõstan panuse suurus 3x peale. Põhjendused samad, mis CO-l mängides.
Idee: Väga agressiivsete kolmpanustajate vastu koostada limpimise strateegia?

SB
Märksõnad: BB vs SB fold, BU raise first in
Mänguplaan: Kui minuni folditakse, siis on kaks tähtsat numbrit, mida vaadata. Kõigepealt BB foldimisprotsent SB tõste vastu ning seejärel BB ületõsteprotsent SB avangu vastu. Kui foldimisprotsent on kõrge, siis avan palju käsi panusega 2,5x. Kui foldimisprotsent on madal (millega sageli kaasneb ka kõrge ületõstmisprotsent), siis mängin otsekohest mängu – avan 3x tugevate kätega, limbin keskpärastega ja foldin nõrgad.
UTG ja MP vastu, kelle kätevalim on väga tugev, mängin konservatiivset ja otsekohest mängu.
BU/CO vastu on äärmiselt tähtis vaadata esimese tõstja (raise first in) protsenti. Laia tõstmisvalimi vastu kolmpanustan agressiivselt, sest mul on suur väärtuseelis enne floppi ning lisaks floppab vastase lai valim tugevaid käsi harva ja flopi jätkupanuse vastu on nad positsioonile vaatamata üsna kaitsetud. Ühtlasi aitab kolmpanus vabaneda suurel blindil istuvast mängijast. 
Kui BU/CO tõsteprotsent on madal, siis mängin konservatiivselt. 
Idee: SB vs BB mänguplaan tugeva mängija vastu, kes foldib vähe, on äärmiselt balanseerimata ja võib tähelepaneliku vastasega viia probleemideni. Võib-olla koostada ainult limpimist (limp-call ja limp-ületõste) sisaldav mänguplaan?  Vähemasti peaks kindlasti lisama limbitavate käte hulka tugevaid käsi. 

BB
Märksõnad: kaitse vähem
Mänguplaan: Kuigi viimase aasta jooksul on juurdunud trend kaitsta suurt blindi väga paljude kätega ning mõned mängijad ei foldi sisuliselt üldse, siis olen ise sellega ilmselt liiga kaugele läinud ja proovin edaspidi harjumuspärasest pisut vähem kaitsta. Kaks peamist põhjust:
1. Reik. Kõrgetel limiitidel võib kõigega kaitsmine olla kasumlik, aga madalatel limiitidel on reik suureks probleemiks  ja tõenäoliselt sööb kaitsmise kasumi ära.
2. Vaimne energia. Nõrkade käte mängimine positsioonist väljas on vaimselt äärmiselt kurnav ning energiavarude paak tühjeneb kiiresti. Üldiselt inimesed suhtuvad vaimsetesse ressurssidesse kui millessegi ebamäärasesse, aga tegelikult suudab inimese aju täisvõimsusel tegutseda ainult teatud kindla mahu ja aja. Kui väldin suurelt blindilt marginaalsete käte mängimist, mille osas pole niikuinii kindel, kas see on üldse positiivse ootusega mäng, siis suudab aju mängida head pokkerit pikema aja vältel. 
SB tõste vastu kaitsen siiski sisuliselt kogu kätevalimiga, välja arvatud päris lootusetud käed, sest positsioonis olles on 2:1 pot-oddsid loobumiseks liiga head.

Seotud mängud

KASIINO TOP 5
SPORDIENNUSTUS TOP 5
POKKER TOP 5